Cloud & mobilitet är vår passion

Vi ger dig nya möjligheter

Våra lösningområden

Våra tjänster är helt inriktade på att skapa värde och nytta för våra kunder. Vi utgår från verksamhetens behov och de mål som ska uppnås, vi undersöker om det finns lagar, regler eller andra regulatoriska hinder för att använda molntjänster. Vi utarbetar även planer för den förändring som måste ske i verksamheten och styrningen av IT. Själva leveransen baseras på tjänster från världsledande leverantörer som Amazon och Microsoft i kombination med ledande produkter och metoder för utveckling.

FÖRÄNDRINGSLEDNING

CHANGE MANAGEMENT

En av de vanligaste orsakerna till att IT-projekt misslyckas är att man inte i tillräckligt noga fastställt vilket verksamhetsproblem som ska lösas eller vilket affärsvärde som… Läs mer

CLOUD ENABLEMENT

IT är ett komplext  – ett avancerat samspel mellan människor, processer och teknik. Med vår beprövade införandemetodik så kartlägger vi vilka ”business capabilities” som är… Läs mer

CLOUD

MOLNTJÄNSTER

Genom att nyttja en teknologi kallad Virtual Private Cloud så kan du utsträcka ert IT-landskap till att innefatta tjänster och resurser som tidigare varit förbehållna… Läs mer

Amazon QuickSight

Amazon QuickSight är en snabb, molnbaserad BI tjänst som gör det enkelt att bygga visualiseringar, göra ad-hoc frågor och snabbt skapa affärsinsikter ur dina data… Läs mer

UTVECKLING

CONTINUOUS DELIVERY

Vi hjälper dig att få ut nya lösningar och nya funktioner till marknaden snabbt och ofta genom att tillämpa Continuous Delivery. Du kan då tjäna pengar… Läs mer

Mobila lösningar

Mobilitetslösningar är mycket mer än trådlös tillgång till en webbplats eller delar av en affärsprocess. Det handlar om att skapa affärsvärde ur en befintlig infrastruktur i form av smartphones… Läs mer

ANVÄNDNINGSFALL: iHug App

iHug är ett passivt trygghetslarm som skapar trygghet för anhöriga och äldre eller rörelsehindrade personer. iHug ger även helt nya möjligheter att hålla kontakt via videosamtal med anhöriga som har svårt att hantera en vanlig telefon. Läs mer

logo_app