Om oss

Cloud Enablers är ett ungt bolag med mycket senioritet. Även om vi använder den allra senaste tekniken och lösningarna så gör vi det med utgångspunkten att vi vet vad som krävs för att en verksamhet ska fungera och vad som skapar ett verkligt värde.

Cloud Enablers är grundat på en övertygelse om att stora delar av dagens lokala IT-produktion kommer att flyttas till molntjänster under de kommande åren. De flesta organisationer ställer sig inte längre frågan om man ska använda molntjänster, utan istället hur och när.

Vi hjälper våra kunder ta tillvara potentialen i molntjänster för att skapa högre kostnadseffektivitet, större flexibilitet och skalbarhet samt högre säkerhet. Med vår stegvisa införandemetodik som hanterar såväl finansiella, legala samt tekniska aspekter säkerställs maximal affärsnytta.

Vi samarbetar med de ledande molntjänstleverantörerna och kan erbjuda lösningar för mobila app-lösningar, säker åtkomst till företagets information och applikationer via mobila enheter, kontinuitetsplanering samt att flytta delar av ditt IT-landskap till privata molntjänster för ökad kostnadseffektivitet och flexibilitet.

Bygg ut din IT-miljö med tjänster och lösningar som tidigare varit förbehållna endast de största företagen utan stora investeringar.