Vår införandemetodik

Cloud Enablers använder en stegvis införandemetodik. I var och en av sex faser finns fördefinierade leverabler som, beroende på kund och situation, täcker relevanta finansiella, regulatoriska och tekniska perspektiv. Med Cloud Enablers införandemetodik säkerställs att rätt strategi och lösning väljs baserat på kundens unika förutsättningar.

Regulatoriska och legala krav

Alla verksamheter lyder under olika lagkrav och andra regulatoriska krav. Ett exempel är personuppgiftslagen som ställer krav på hur personuppgifter hanteras och säkras via kryptering och åtkomstkontroll.

Finansiella aspekter

Genom tydliga business case kan olika alternativ ställas mot varandra för att säkerställa maximalt affärsvärde skapas på kort och lång sikt.

Tekniska aspekter

Olika plattformar och system har olika tekniska förutsättningar och möjligheter att dra nytta av molntjänster. Dessutom värderas olika alternativ för hur teknisk migrering till molntjänster kan ske.