Change Management

Att implementera en IT-lösning utan säkerställa att verksamheten är redo att ta emot den – organisatoriskt, processmässigt och individmässigt – skapar sällan något reellt affärsvärde. Cloud Enablers kan med sina erfarna konsulter hjälpa er att säkerställa affärsvärdet.

En av de vanligaste orsakerna till att IT-projekt misslyckas är att man inte i tillräckligt noga fastställt vilket verksamhetsproblem som ska lösas eller vilket affärsvärde som ska skapas. Detta leder till att IT-lösningen lever sitt eget liv. Cloud Enablers erfarna konsulter, med erfarenhet från förändringsledning i stora organisationer, produktledning av stora kommersiella produkter och kravdriven utveckling med olika leveransmodeller, kan hjälpa dig hela vägen från att identifiera verksamhetsmål och utmaningar, kravfångst, fastställande av acceptanskriterier och säkerställa att organisationen är redo att ta emot kommande leveranser. Vi kan även hjälpa er att utveckla ert sätt att leverera IT på ett effektivt sätt med exempelvis agila metoder, molnbaserade tjänster och off- och on-shore baserade leveranser.

Vår metodik, erfarenhet och kompetens har bland annat

  • hjälpt ett stort svenskt energibolag att i programform säkerställa så väl verksamhetsutveckling som systemutveckling mot fastställda verksamhetsmål med pressad tidslinje.
  • hjälpt samma energibolag med att säkerställa att verksamheten är redo att ta emot ett nytt system såväl organisatoriskt som process och individmässigt.
  • hjälpt ett branschledande svenskt mjukvaruföretag att flytta till en molnbaserad leveransmodell och i samband med det etablerat en helt ny modell för styrning av verksamheten.
  • hjälpt ett globalt företag inom Life Science-industrin att etablera organisation och processer för en ITIL-baserad tjänsteleverans.