Cloud Enablement

Vi hjälper dig att flytta hela eller delar av ditt IT-landskap till molnet och säkerställer att det sker på ett säkert och kontrollerat sätt med ett tydligt och mätbart affärsvärde.

IT är ett komplext  – ett avancerat samspel mellan människor, processer och teknik.

Med vår beprövade införandemetodik så kartlägger vi vilka ”business capabilities” som är viktiga, gör en plan för hur migreringen ska ske, bistår med expertis och säkerställer framdrift så att den kompetens som krävs för framtida förvaltning och utveckling byggs upp.

Vår införandemetodik bygger på tre dimensioner.

People: Individer med olika nuvarande och framtida kompetens, specialiteter, erfarenheter och roller. Individerna är indelade i team och en organisation.

Process: Processer, rutiner, ramverk, styrande dokument. Vi säkerställer att alla legala och regulatoriska krav samt policys uppfylls.

Technology: Analysera, välja och implementera tjänster för att säkerställa en hög automationsgrad, skalbarhet, redundans, säkerhet och förvaltningsbarhet.

Vår metodik, erfarenhet och kompetens har bland annat

  • hjälpt en snabbväxande internationell programvaruleverantör att gå över till Software-As-A-Service som affärs- och leveransmodell.
  • Utvärderat, analyserat och säkerställt efterlevnad av personuppgifts-, sekretess- och offentlighetslagstiftning vid användning av molntjänster och flyttat ett verksamhetssystem på en av Sveriges största statliga myndigheter till molnet
  • Facilitierat framtagandet av en molnstrategi åt ett av Sveriges större retailföretag
  • Kortat tiden för att etablera digitala kampanjer från sju veckor till sju minuter för ett globalt företag inom Life Science-industrin

Byggt upp en helautomatiserad molnbaserad Continuous Delivery pipeline för mobil app och webbutveckling