Continuous Delivery

Idag är konkurrensen stenhård och förmågan att leverera mjukvara snabbare och oftare än konkurrenterna på ett kontrollerat sätt är en överlevnadsfaktor.

Vi hjälper dig att få ut nya lösningar och nya funktioner till marknaden snabbt och ofta

genom att tillämpa Continuous Delivery. Du kan då tjäna pengar tidigt om du jobbar med SaaS leverans, och tar du fram interna IT-stöd kan du snabbt spara pengar för verksamheten.

Du får också effektivare projekt med ökad leveransprecision, bättre kvalitet och transparens. Genom att leverera tidigt och ofta kommer du också att få en tydlig och tidig återkoppling från slutanvändaren.

Vi hjälper dig att skapa återkoppling genom hela kedjan från spec till produktion, att dela upp utvecklingsarbetet i mindre iterationer och den viktigaste framgångsfaktorn: en automatiserad deployment pipeline.

Vi kombinerar våra kunskaper om molntjänster, systemutvecklingsprocesser, världsledande verktyg för automatiserad installation och uppgraderingar och automatiserade CI/CD verktyg för att skapa din automatiserade deployment pipeline. Oavsett om du jobbar med utveckling av mobila appar, webblösningar på den tekniska framkanten i Node.js i Docker eller i mer traditionella miljöer som Java och .Net på virtuella maskiner. Vi kan naturligtvis hjälpa dig att bygga upp en molnbaserad Continuous Delivery miljö och drifta den åt er om ni så önskar.

Vår metodik, erfarenhet och kompetens har bland annat

  • Byggt upp en helautomatiserad on premise Continuous Delivery pipeline åt ett av Sveriges största retailföretag och kortat processen från stage till produktion från 4 veckor till 4 minuter på en större webblösning
  • Kortat tiden för att etablera digitala kampanjer från sju veckor till sju minuter för ett globalt företag inom Life Science-industrin

Byggt upp en helautomatiserad molnbaserad Continuous Delivery pipeline för mobil app och webbutveckling