Komplettera din IT-miljö med molntjänster

Behöver du sänka dina IT-kostnader och skapa en högre flexibilitet och kortare ”time to market”, eller står du inför en investering i ny infrastruktur eller nya applikationer? Lösningen kan vara att utsträcka er IT-miljö med hybrida eller privata molntjänster.

Genom att nyttja en teknologi kallad Virtual Private Cloud så kan du utsträcka ert IT-landskap till att innefatta tjänster och resurser som tidigare varit förbehållna enbart de största och mest resursstarka företagen. Du köper kapacitet i form av servrar, lagring, kommunikations- och säkerhetstjänster samt databaser och arbetsplatstjänster utan att behöva göra stora investeringar i hård- och mjukvara. Resurserna är en utsträckning av er befintliga IT-miljö och kan enbart nås från er interna miljö med högsta nivå av säkerhet.

Tjänsterna är skalbara från enstaka användare till i princip oändlig kapacitet. Med moderna molntjänster finns få begränsningar i vilka system som kan dra nytta av fördelarna – i princip alla system som kan köras på Windows Server eller Linux fungerar även i cloudmiljöer. Fördelarna är omedelbara kostnadssänkningar, högre säkerhet, bättre möjligheter att möta förändrade behov i takt med förändringar i verksamheten, lägre kapitalbindning och hög framtidssäkerhet. Dessutom innebär det unika möjligheter att kunna arbeta från valfri plats och valfri enhet, som exempelvis surfplattor och smart phones.