Mobila lösningar

Mobilitetslösningar är mycket mer än trådlös tillgång till en webbplats eller delar av en affärsprocess. Det handlar om att skapa affärsvärde ur en befintlig infrastruktur i form av smartphones och surfplattor för att driva innovation, sänka kostnader och skapa nya intäktsströmmar.

Rätt utformade så kan mobila lösningar skapa stora effektivitetsvinster, högre kundlojalitet, nya affärer och mer nöjda medarbetare i er organisation. Cloud Enablers använder en beprövad agil utvecklingsmetodik för mobila appar som innebär att kostnadseffektiva lösningar med maximal användbarhet kan levereras på kort tid baserat på ledande molntjänster.

Detta säkerställer även hög säkerhet, skalbarhet och framtidssäkerhet inom ett område där teknikutvecklingen går mycket snabbt och stora investeringar i egna plattformar ofta visar sig vara framtidsosäkra.

Cloud Enablers tack vare sitt erfarenhet inom mobila lösningar hjälper ditt företag att skapa lösningar efter ditt behov. Detta sker genom en undersökning av din behov, utförande av design och analys, utveckling och slutligen publicering på AppStore eller Google Play.

Användningsfall:

iHug är ett native iOS App som fungerar som ett passivt trygghetslarm för äldre anhöriga som enbart kräver iPad och iPhone och ingen specialhårdvara. En iPad att sättas upp på väggen hos den äldre personen, och om ingen rörelse har detekterats inom en viss period går larm till en eller flera iPhones som man parkopplat. Lösningen kommer att säljas som en prenumerationstjänst. Utvecklas enligt en Continuous Delivery process.

iHug är en produkt från Cloud Enablers AB.